Biblioteca Emili Giralt


Des del 2004, el CDV és dipositari de la biblioteca de l’historiador vilafranquí Emili Giralt i Raventós. Es tracta d’
una biblioteca especialitzada en història agrària dels Països Catalans
, que ocupa aproximadament 200 ml. Actualment, hi ha uns 150 fulletons i 2500 llibres catalogats. També s’han identificat prop de 30 títols de publicacions periòdiques.

El CDV també conserva el seu fons personal

Emili Giralt i Raventós
(Vilafranca del Penedès, 1927 – Barcelona, 2008) es va llicenciar en Història el 1951, essent deixeble de Jaume Vicens i Vives.
Va ser professor a la Universitat de Barcelona (1959), catedràtic d'Història Universal Moderna i Contemporània a la Universitat de València (1965-1971) i a la de Barcelona (des del 1971).
Fou director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (1975-1998) i fundador i director del Centre d'Estudis d'Història Rural i de la revista Estudis d'Història Agrària.
Fou director del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, degà de la Facultat de Geografia i Història i vicerector d'ordenació acadèmica.
Es va especialitzar en l'estudi de la població, de la història agrària i dels moviments socials als Països Catalans.
Va ser el promotor del Diccionari de la llengua catalana, quan era president de l'Institut d'Estudis Catalans (1986-1995).